Användarevillkor


Användarvillkoren för Kostoptimera, som senast uppdaterades den 17 november 2023, fastställer riktlinjer för hur deras webbplats och tillhörande innehåll bör användas. Viktiga punkter i dessa villkor inkluderar:

  1. Immateriella rättigheter: Webbplatsens material, inklusive texter, grafik och bilder, är skyddade av upphovsrätt. Användare får endast använda detta innehåll för personliga, icke-kommersiella syften och får inte reproducera, distribuera eller på annat sätt använda det utan skriftligt tillstånd från Kostoptimera.
  2. Åldersbegränsning: För att använda Kostoptimera måste individer vara minst 18 år gamla eller ha målsmans tillstånd.
  3. Användning av webbplatsen: Webbplatsen är avsedd för personligt och icke-kommersiellt bruk enligt de angivna villkoren samt gällande lagar. Användningen får inte skada webbplatsens funktionalitet, säkerhet eller integritet.
  4. Ansvarsbegränsning: Kostoptimera tar inte ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom användning av webbplatsen. De garanterar inte att informationen är ständigt uppdaterad eller korrekt.
  5. Tredje parts länkar: Webbplatsen kan innehålla länkar till externa sidor, men Kostoptimera ansvarar inte för innehållet eller säkerheten på dessa externa webbplatser.
  6. Ändringar i användarvillkor: Kostoptimera förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren. Det är användarnas ansvar att hålla sig uppdaterade om eventuella förändringar.
  7. Tillämplig lag och tvistlösning: Eventuella tvister som rör användarvillkoren eller användningen av Kostoptimera ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i det specificerade landet. Tvister bör först försöka lösas genom förhandlingar innan de tas till domstol.

Kontakt: info@kostoptimera.se

Viktig information: Kostoptimera.se innehåll är avsett för information och utbildning och inte bör användas som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. De uppmanar läsarna att alltid rådfråga läkare för medicinska frågor och betonar att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Vidare nämns att Kostoptimera.se deltar i affiliatprogram, vilket innebär att vi kan tjäna pengar på annonsering och länkning till butiker. De förklarar att våra artiklar kan innehålla affiliatelänkar, men dessa länkar påverkar inte den information som presenteras. Dessa länkar ses som en del av deras ansträngningar att stödja och förbättra våran verksamhet. Sammanfattningsvis är Kostoptimera.se en resurs för kostrelaterad information och utbildning, men betonar vikten av professionell rådgivning för hälsorelaterade frågor.